ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Jaké osobní údaje zpracováváme?


Společnost XE Consulting s.r.o. (dále jen provozovatel) ve snaze o co nejefektivnější poskytování svých služeb zpracovává Vaše osobní údaje:
  • jméno, příjmení nebo název
  • e-mail
  • telefon
Tyto údaje jsou zpracovány za účelem zpracování informací o rezervaci hřiště, zapůjčení pomůcek a oblečení, dále za účelem kontaktování kvůli upřesnění informaci, a k rozesílání informací o novinkách, zajímavostech, či akčních nabídkách.

Jak osobní údaje zpracováváme?


Osobní údaje provozovatel zpracovává v elektronické formě. Osobní údaje mohou pro provozovatele takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými provozovatel uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů Vám poskytneme na vyžádání.

Údaje mohou být také zpřístupněny dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s marketingovou činností portálu provozovatele (např. spotřebitelské soutěže).

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.).

Jaké jsou Vaše možnosti?


V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte právo se na provozovatele kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jaké Vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracovává.

Máte právo na opravu nebo výmaz nebo žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Dále máte právo na přenositelnost údajů, jakož i právo podat podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím e-mailu.

2014 ....... 2018 ....... 2024 © paintballcb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz